Selectie

 

Houdt deze pagina in de gaten voor de inschrijfprocedure!

Wij houden de volgende talentenselectie:

Het gehele seizoen kun je deelnemen aan de trainingen door je in te schrijven voor de selectie. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Mits er plaats is in de groep. De trainingen zijn bestemd voor jongens en meisjes ABC-jeugd en voor CMV N6 .

In de Erica Terpstra-hal, Rondweg 1, te WEZEP. Na deze selectie, worden er nog voor de gelecteerde spelers een aantal trainingen op verschillende vrijdagen georganiseerd in Wezep. De trainingen duren twee uren. 

Alleen bij voldoende deelname starten wij met een trainingsgroep.

Leeftijdscategorie 2018-2019

Jeugd A: geboren op of na 01-10-2000 t/m 01-10-2002 leeftijd 16 en 17 jaar

Jeugd B: geboren op of na 01-10-2002 t/m 01-10-2004 leeftijd 14 en 15 jaar

Jeugd C: geboren op of na 01-10-2004 t/m 01-10-2006 leeftijd 12 en 13 jaar

CMV : geboren op of na 01-10-2006 t/m 01-10-2008 leeftijd 10 en 11 jaar

Er worden uitzonderingen gemaakt bij talent volle spelers.

Spelers welke al trainen bij de RTC of CSE kunnen zich niet aanmelden. 

 Selectie tijden en groep 2018-2019

CMV en C jeugd 17:30 uur

A- en B-jeugd 19:30 uur

Een ½ uur voor aanvang je melden in de hal.

Opgeven nieuwe seizoen:

Opgave kan tot uiterlijk 1 mei a.s. voor het nieuwe seizoen, bij: Betty Millekamp, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ook kunt u mij vragen naar meer informatie over deze talententraining. Je krijgt dan in inschrijfformulier en een AVG welke ik dan ingevuld voor 1 mei van je terug krijg.

Herkenningscriteria talenten

Zijn de talenten van uw club goed genoeg voor de talentenselectie? Uw club kan tot op zekere hoogte zelf een goede inschatting maken in hoeverre uw jeugdlid talentvol is. Daarnaast kunt u nagaan hoe gemotiveerd hij/zij is om extra te willen trainen.

Herkenningscriteria

Onderstaande aspecten zijn een hulpmiddel bij de opgave van talenten.

Fysiek

 • Lichaamslengte (perspectief)
 • Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
 • Explosiviteit, (snel)kracht
 • Coördinatie (timing, balbaan herkenning, ruimtelijk inzicht, oog-hand)
 • Uithoudingsvermogen

Mentaal

 • Concentratievermogen (taakgerichtheid)
 • Discipline
 • Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)
 • Ambitie (gericht op toekomstige groei)
 • Zelfvertrouwen

Techniek

 • Basistechnieken (afhankelijk van positie)
 • Bovenhands
 • Onderhands
 • Service
 • Smash
 • Blok
 • Verdediging

Tactiek

 • Spelinzicht (tactisch vermogen, creativiteit, handigheid, slimheid)

Belangrijk  

Bij kinderen die nog maar kort volleyballen is de beheersing van de basistechnieken nauwelijks van belang. Van groter belang is lengte, snelheid en handigheid (coördinatie/beweeglijkheid) en motivatie om veel te willen volleyballen. Voldoet uw jeugdlid aan één of meerdere van de drie kernzaken, dan wordt u geadviseerd deze spelers/speelsters op te geven!   

Hieronder voor de speler en uzelf de belangrijkste zaken voor de talenten trainingen praktijk op een rijtje.  

 1. Verplicht douchen na de training
 2. Maximale inzet en doorzettingsvermogen
 3. Op tijd aanwezig
 4. Alle spullen in de tas (zo nodig teamboek, schone kleding, douchespullen)
 5. Goede maaltijden
 6. Voldoende slaap
 7. Kleedkamer netjes achter laten  

Intrinsieke motivatie  

 1. Het beste uit zichzelf willen halen, het hoogste willen bereiken. Dit uit zich onder meer door de inzet, doorzettingsvermogen en concentratie tijdens de    trainingen en de doelen die het talent zichzelf stelt.  

Discipline  

 1. Voldoende voor het volleybal willen laten en er alles voor over hebben. Hierbij is het van groot belang om alle afspraken die gemaakt worden na te komen, zowel binnen als buiten de training en toernooi.
De regels die in het kader van het talententrainingen zijn gesteld, volgen (enkele voorbeelden; tijdstip van aanwezigheid, gebruik logboek, regels rond gebruik van volleybalkleding, regels rond de training o.a. douchen na de training en de kleedkamer schoon achterlaten etc.)

 

Regels rond trainingen 

 

Voor een professionele organisatie verlangen we dat de spelers zich aan de volgende regels

houden rond de training en toernooi.

 1. 100 % aanwezigheid; afwezigheid alleen geoorloofd om redenen van overmacht. Vakantieverplichtingen vallen hier niet onder! Afwezigheid zo spoedig mogelijk melden bij de hoofdtrainer. Zie kaderformulier.
 2. Op tijd omgekleed klaar staan voor de training. Deze tijd voorafgaande aan de training, kan gebruikt worden voor het opzetten van de netten, de voorbereiding op de training door de trainer en/of het bespreken van de aantekeningen uit het teamboek.
 3. Er wordt getraind en/of gespeeld in de kleding die je van de TRZ hebt ontvangen.
 4. Omdat de spelers ook wel eens wat vergeten, wordt u geadviseerd de sporttas goed na te kijken.

Het rapport

Elke TRZ speler ontvangt tijdens het seizoen twee rapporten, één in december en één in april.

Aan de hand van de Spike voor de ideale topvolleyballer worden leerresultaten inzichtelijk gemaakt. Voor het talent is het doel dat het rapport (het meten van de vooruitgang) het leereffect stimuleert.

De resultaten tijdens het seizoen en door de jaren heen worden bewaard.

Bij de selectiemomenten, doorstroming en overgang van trainer, worden gegevens van voorgaande rapportages gebruikt. De normering van de trainer voor de resultaten op het

rapport ligt vast via richtlijnen. Deze zijn, voor zover mogelijk, geobjectiveerd. Het rapport is eigendom van de speler. 

 

Kleding 

Het is verplicht elke training en toernooi de shirts te dragen.

Het is toegestaan de kleding te dragen bij de eigen vereniging.

Het is verplicht om in schone kleding op de training en toernooi te verschijnen. 

 

Deelnamecertificaat 

Elke speler ontvangt aan het einde van het seizoen een deelnamecertificaat als bewijs dat aan de trainingen van het TRZ heeft deelgenomen. 

 

Kwaliteit van de trainers 

De kwaliteit van de TRZ wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de trainers.

De TRZ schenkt bewust aandacht aan de kwaliteit van trainers.

Bij de aanstelling worden twee kernkwaliteiten nagegaan waarop een trainer goed moet scoren: 

 1. Volleybal gerelateerd: Inzicht en vaardigheden inzake volleybal: techniek, methodiek, didactiek, mentaal, fysiek en tactiek.
 2. Mens gerelateerd: Vaardigheden op vlak van omgang met jeugd en jongeren: pedagogiek, communicatief en sociaal. Met een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Overige criteria voor TRZ trainers:

 1. De hoofdtrainers dienen te voldoen aan het licentiereglement van de Nevobo
 2. De trainers worden binnen de op de werkvloer begeleid
 3. De trainers volgen t.a.v. diverse aspecten richtlijnen (rapport, selectietrainingen etc.).

Bijzonderheden

 1. Aan het begin van het seizoen krijgt de speler een teamboek.
 2. Er wordt eens per seizoen voor alle groepen een ouderavond georganiseerd.
 3. Twee keer per seizoen krijgt de speler een rapport (dec. en apr.).
 4. Er kan per seizoen op zondag een toernooi een verplicht worden georganiseerd.
 5. Er wordt eens per seizoen een groepsfoto gemaakt en een totaalfoto van alle groepen.
 6. Ook  worden er actie foto's gemaakt. Deze worden op Facebook, Instagram en worden op de TRZ-site gezet.
 7.  Er wordt van iedere speler een toestemmingsverklaring gevraagd i.v.m. AVG. (zie Privacy Statement)