Over TRZ

Naast de trainingen bij de eigen vereniging zijn er voor getalenteerde volleybal(st)ers diverse mogelijkheden om een stapje extra te doen. Onder toeziend oog van de NEVOBO worden er op meerdere plaatsen in het land regiotrainingen georganiseerd. Boven de regiotraining, is er nog de RTC en de CSE. Hierboven is er de jeugd van Jong Oranje.

De Volleybal Academie: Talenten Regiotrainingen Zwolle (TRZ), bestaat vanaf 1999 eerst onder de naam rayon trainingen Hanze-Linde in Vollenhove, hierna werd de Talenten Training bij VC-Zwolle gegeven. Vanaf 2014 viel het onder vv Voorsterslag (voorheen Bas Autowas) maar nu zijn we een op zich zelf staande organisatie. Vanaf 1 mei 2018 zijn we een zelfstandige stichting onder de naam Volleybal Academie: Talenten Regiotrainingen Zwolle (TRZ). De trainers komen van diverse verenigingen en alle trainers hebben een licentie en ruime ervaring met het opleiden van jeugdspelers. De TRZ biedt de trainingen aan voor zowel jongens als meisjes van 10 t/m 21 jaar.

Wanneer je bent geselecteerd voor de regiotraining ga je 19 vrijdagen trainen verdeeld over het seizoen. Deze trainingen duren 2 uur en zijn erop gericht je technieken te verbeteren. Er wordt dus niet getraind voor wedstrijden of op spelsystemen, maar alleen op de individuele techniek. Doordat we de betere spelers van verschillende verenigingen bij elkaar hebben zul je merken dat het niveau aanmerkelijk hoger ligt dan bij de gemiddelde teamtraining bij de vereniging. Dit maakt de trainingen heel leerzaam.

Wil jij hier ook aan meedoen? Kijk dan verder onder het kopje selectie hoe jij je aan kunt melden. Je kunt als er plaats is het gehele seizoen instappen, na eerst een selectie te hebben gedaan.

 

 

De TRZ doet meer!

Graag wil de Volleybal Academie: Talenten Regiotrainingen Zwolle (TRZ), de jeugdspelers van uw vereniging een clinic aanbieden. Deze clinic heeft als doel de volleybal technieken extra onder de aandacht te brengen.

De clinic is bestemd voor de jeugdspelers van 10 tot 18 jaar van uw vereniging.

Onze trainers willen u in deze clinic graag laten zien wat er tijdens een training van de TRZ wordt aangeleerd. Deze clinic zal ongeveer twee uur duren.

De trainingen bij de TRZ zijn gericht op het individu, waardoor elke speler op zijn eigen niveau kan trainen.

Tevens trainen we in alle speelposities, zodat er langer aan de ontwikkeling van een allround speler gewerkt wordt. Bij de vereniging wordt om heel legitieme redenen veel eerder tot specialisatie overgegaan, wat ten goede komt van de teamprestatie, maar ten nadele is van de ontwikkeling van de speler.

De talentvolle spelers van uw vereniging kunnen bij ons aan in totaal 19 trainingen per seizoen deelnemen. Elke training duurt twee uur. De verwachting is dat door deze extra trainingen, de speler een nog hoger niveau aan zal kunnen bij uw vereniging, want de speler blijft natuurlijk ook bij uw vereniging trainen.

Zoals waarschijnlijk bekend sturen we u jaarlijks een uitnodiging om de talentvolle jeugd van uw vereniging aan de TRZ selectie te laten deelnemen. Door middel van deze clinic willen we u alvast een inkijk geven in onze werkwijze en maken we ook graag van de gelegenheid gebruik uw jeugdtrainers uit te nodigen om te komen kijken.

Als u geïnteresseerd bent, of graag meer informatie wilt, kunt u met mij contact opnemen via ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

PRIVACY STATEMENT

Wie zijn we?  

Stichting: Volleybal Academie: Talenten Regiotrainingen Zwolle (TRZ) heeft als kernactiviteit het organiseren van extra trainingen voor jonge talentvolle volleybalspelers. Bij deze dienstverlening verwerken we een aantal persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

-           mobiel:            0612224072;            

-           e-mail:             Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

-           website:           http://www.trz-volleybal.nl;

-           postadres:       Prunusstraat 4, 8091 TB Wezep;

Waarom dit statement? 

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

 1. Soorten gegevens 

1.1       Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

-           contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

-           leeftijd, geslacht;

-           gegevens met betrekking tot nevobo lidmaatschap;

-           gegevens met betrekking tot de huidige volleybalvereniging;

-           bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen); 

1.2       Wanneer wij gezondheidsgegevens (blessures) verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en     alleen met je toestemming.  

 1. Doelen van de verwerking van gegevens 

2.1       Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze stichting:

-           het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

-           beheeractiviteiten zoals het toesturen van informatie;

-           maken en verzorgen rapporten;

-           verzorgen van trainingen;

-           deelname toernooi;     

 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens 

3.1       Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

-           Het verzorgen van volleybaltrainingen en het deelnemen aan een toernooi; 

 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 

4.1       Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2       Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. 

 1. Informatie, wijziging en bezwaar 

5.1       Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

5.2       Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

-           of wij jouw persoonsgegevens verwerken;

-           de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;

-           inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;

-           bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;

-           aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

-           beperking van jouw persoonsgegevens;

-           verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;

-           overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;

-           vragen over de inhoud van dit Privacy statement. 

5.3       Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten. 

 1. Beveiliging van jouw gegevens 

6.1       Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. 

 1. Verstrekken van gegevens aan derden 

7.1       Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

7.2       Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

-           Nevobo    

 7.3      Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten. 

 1. Wijzigingen van de Privacy statement 

8.1       Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement. 

 1. Klachtrecht 

9.1       Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

9.2       Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gedragsregels voor de begeleiders bij Volleybal Academie TRZ. 

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De regels op een rij:

 • De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Hoe gaat Volleybal Academie TRZ om met het aanstellen van vrijwilligers.

Nieuwe vrijwilligers worden gescreend. Wij screenen de vrijwilligers als volgt:

 • een kennismakingsgesprek
 • het checken van referenties
 • het laten aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • het laten ondertekenen van gedragsregels
 • het checken van de naam bij het Register van veroordeelden inzake seksuele intimidatie

Omgangsregels met de deelnemers.

 • ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen TRZ.
 • ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • ik val de ander niet lastig.
 • ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP helpt je graag op weg naar hulp, maar is er ook om preventief beleid op te zetten. Elke sportbond heeft een VCP, tot nu toe heeft bijna 40% van de verenigingen er ook één. Bij ons, de Nevobo, is Janine Pleizier de VCP, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06  4631 7335.

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt. Dus zit je ergens mee? Dan kun je het Vertrouwenspunt Sport op vier verschillende manieren benaderen: 

 • Telefoon: 0900 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) – maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur
 • WhatsApp: 06 53646928 (belangrijk: dit nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp). 
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport